Bouwproject The Post aan de Coolsingel in Rotterdam

Bouwen in rotterdam

Voortgang werkzaamheden

28 maart 2022

Op 17 maart zijn de laatste damwanden van de bouwkuip aangebracht. Helaas kregen we de rij planken aan de Rodezandzijde niet goed op diepte met de druktechniek en moesten we de planken traditioneel heien.

We zijn begonnen met het aanbrengen van de funderingspalen. Om zoveel mogelijk geluid -en trillingshinder te voorkomen worden de funderingspalen geboord in plaats van traditioneel geheid. Het aanbrengen van de funderingspalen duurt ongeveer 6 maanden.

Bouwproject The Post binnen aan de Meent in Rotterdam

TECHNISCH HOOGSTANDJE

2 augustus 2012

Het project omvat het deels slopen van de tussenvleugel van het bestaande monument aan de zijde van de Rodezand en het nieuw bouwen van een woontoren van 155 meter hoog. 

Op de begane grond komt een doorloop van de Coolsingel naar de Rodezand. Deze doorloop is straks voor iedereen toegankelijk. Binnen komen er winkels en horecagelegenheden.

Om die doorloop te maken wordt de toren op een hoge tafelconstructie gebouwd met kolommen van 2,5 meter bij 2,5 meter. Eronder ontstaat zo een kerkachtige ruimte die wordt verbonden met de centrale hal van het oude postkantoor. 

Het gebouw krijgt dus op twee niveaus fundamenten, op 6 meter onder de grond en op 18 meter erboven. Daarvoor zijn funderingspalen van wel 60 meter nodig.

Afsluiten rodezand

13 juli 2021

De Rodezand tussen Meent en Stadhuisstraat is afgesloten vanaf 16 augustus.

Om alle werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de Rodezand (tussen de Meent en Stadhuisstraat) gedurende de gehele bouwperiode (ca. 4 jaar) af te sluiten voor doorgaand rijverkeer. Aan de zijde van het Timmerhuis wordt een doorgaande voetgangerszone behouden zodat het Timmerhuis en het Raam toegankelijk blijft.

Bouwproject The Post binnen aan de Coolsingel in Rotterdam

monitoring

13 juli 2021

Gedurende de gehele bouwperiode houden wij de omgeving goed in de gaten. Zo meten wij continue het geluidsniveau van onze werkzaamheden en mogelijke trillingen op het monument en naastgelegen gebouwen.