Bouwproject The Post binnen aan de Coolsingel in Rotterdam

Planning

Augustus 2021 t/m December 2021 | SLOOPWERKZAAMHEDEN

Op 18 oktober zijn we gestart met de sloopwerkzaamheden.
Een gedeelte van het monument (de vleugel aan de Rodezand) zal worden gesloopt, het overige zal worden gerenoveerd.

De vleugel van het oude postkantoor aan de Rodezand wordt er voorzichtig uitgeknipt. Om zoveel mogelijk trillings- en geluidsoverlast te voorkomen wordt gebruik gemaakt van knip- en vergruistechnieken in plaats van het traditionele hakken.

Onder de sloopkraan worden voorzieningen getroffen om de trillingen te verminderen.

Ter voorkoming van stofontwikkeling worden er diverse sproeiers of waternevelkanonnen ingezet. Ook tijdens het laden van puin wordt actief aan stofbestrijding gedaan door voorafgaand aan het laden het puin te bevochtigen. De sloopwerkzaamheden duren tot medio december 2021.

December 2021 t/m Zomer 2022 | FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN
Fundering The Post Bouw Rotterdam

Van december tot en met januari 2022 gaan we de oude houten funderingspalen verwijderen. In totaal zijn er ca. 85 palen die we uit de grond trekken. Daarna gaan we de damwanden aanbrengen om de bouwput te kunnen maken. De damwanden bestaan uit enorme stalen platen van 18 meter lengte die in de grond worden gedrukt.

Daarna worden de funderingspalen in de grond gebracht. We passen Fundexpalen toe. Dit is een trillingsvrije methode om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Eerst wordt een stalen hulpbuis in de grond geschroefd waarna de wapeningskorf erin wordt afgehangen en de buis gevuld wordt met beton.

Zomer 2022 t/m 2025 | BOUW WOONTOREN
Bouwproject The Post toren aan de Coolsingel in Rotterdam

Na het aanbrengen van de funderingspalen gaan we de damwanden aanbrengen. Vervolgens wordt een gedeelte van de bouwkuip ontgraven en zal het stempelraam aangebracht worden. Als dit op zijn plaats zit, kan de bouwkuip verder ontgraven worden. De bemalingsinstallatie zorg er dan voor dat we in den droge de betonvloer van de kelder kunnen aanbrengen.

Het opgaand werk van de kelder wordt in het werk gestort en is van gewapend beton, evenals de begane grondvloer.

Daarna gaan we aan de gang met de betonnen tafelconstructie, die bestaat uit 2,5x2,5x18m hoge megakolommen met daarop een zwaar uitgevoerde vloer-/balkenconstructie. Dit alles van gewapend beton.

Deze tafel vormt een prima vertrekpunt voor de hoogbouw van de toren, die 43 verdiepingen telt. Ook dit onderdeel is van gewapend beton dat in het werk gestort wordt. De toren wordt afgebouwd met een stalen dakopbouw.

Wanneer de toren een bepaalde hoogte heeft, zal gestart worden met het aanbrengen van de complexe gevel, dit gaat per bouwlaag. Zodra een laag wind- en waterdicht is, kan daar begonnen worden met de afbouw inclusief de installaties.

Zomer 2022 t/m 2025 | RENOVATIE BESTAANDE MONUMENT
Bouwproject The Post binnen aan de Coolsingel in Rotterdam

Meer informatie volgt.

Over onze planning

Fases in de bouw
Dit project kent 5 fases. De eerste fase is het slopen van de vleugel aan de Rodezand. Daarna wordt de bouwput met damwanden gemaakt en de fundering aangebracht. Dat duurt ongeveer 1 jaar. Pas daarna gaan we omhoog bouwen. En wordt de woontoren langzaam zichtbaar. Tegelijkertijd zal het monument worden gerenoveerd. De laatste fase is de oplevering aan de klanten. Ook de oplevering zal in verschillende fases verlopen. We verwachten dat de oplevering in 2025 zal plaatsvinden.

Exacte datum
We doen ons uiterste best om zo exact mogelijk aan te geven wanneer welke werkzaamheden zullen plaatsvinden. Dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn we bijvoorbeeld afhankelijk van het weer en kunnen bepaalde werkzaamheden niet laatsvinden. Hou deze website in de gaten om goed op de hoogte te zijn.